Theo Dobbelmann,1906-1984
tekenaar/aquarellist en vooral beeldhouwer en maker van monumentaal keramiek, zowel figuratief als abstract.Uit een reeks pentekeningen met aquarel, gemaakt in 1953 en 1954 in Ile du Levant, Frankrijk, wordt een aantal in de Galerie te koop aangeboden. Jonge meisjes, amper ontloken in de sensualiteit van hun vrouwelijkheid, vormen in de werken het thema.
Tentoonstelligen Galerie d'Eendt, Expo 1958 Brussel e.a.
In musea te Amsterdam, Eindhoven, Breda, Utrecht, Schiedam, Leiden, Amersfoort, Leeuwarden, Nijmegen, Lausanne en Düsseldorf.
Werken van Theo Dobbelmann bevinden zich in vele openbare collecties w.o. musea te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Nijmegen, Utrecht etc.
Functies:
Leider experimentele afdeling "Porceleyne Fles" te Delft
Voorzitter van "St.Lucas" te Amsterdam
Docent Gerrit Rietveld Academie en Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam
Lid van Arti et Amititiae en Ridder in de Orde van Oranje Nassau


Venster sluiten