Pools Meisje
84cm Brons

Kees Schrikker, beeldhouwer 1898 - 1993

Kees Schrikker, die vanaf 1930 tot 1947 in Parijs woonde, daarna in Laren, kan wellicht niet beter gekarakteriseerd worden dan door de woorden die de schilder Carel Willink eens over hem schreef:
"Hoewel tussen ons nooit ter sprake is gekomen, welk ideaal hem als beeldhouwer voor ogen zweefde, moet dit kort samengevat, hierop neerkomen: een beeld te maken, dat een eigen "natuurlijkheid" bezat, zonder dat het ook maar iets met een kopie van de natuur te maken had. Een beeld te maken dat monumentaliteit bezat, zonder dat dit door summiere weglating van details en schikking van cilinders, cuben en bollen bereikt zou worden, een beeld te maken dat "stijl" bezat, zonder tot styleren over te gaan. Men zou dit streven eigenlijk typisch klassiek kunnen noemen".

In opdracht heeft Schrikker o.a. op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam het monument voor 40 gefusilleerden gemaakt en het verzetsmonument te Hardixveld.

 

 

 

Venster sluiten