1 september t/m 31 december 2011

Afscheidsexpositie Theo Swagemakers
Per 1 januari 2012

Theo Swagemakers Museum
Museum Galerie Pietershuis
definitief gesloten

 

   


Kenau en Ripperda door Graziela Curreli

 
     

Op 1 Juni 1999 openden we in het Pietershuis te Haarlem het Theo Swagemakers Museum, waaraan 2 jaren van voorbereiding vooraf gingen.
Gezien mijn leeftijd en ook de gezondheid moet ik U berichten, dat op 31 December 2011, 12Ĺ jaar na de opening door de Haarlemse Burgemeester Jaap Pop, het Theo Swagemakers Museum is gesloten.
Vrienden/donateurs en regelmatige bezoekers van onze openingen zijn op de hoogte dat de laatste 2 jaren naarstig is gezocht naar de mogelijkheid het museum over te dragen.
Nog lang had ik de hoop, dat de Gemeente Haarlem in overleg met culturele instellingen in deze regio. het Theo Swagemakers Museum in een of andere vorm had kunnen voortzetten.
Maar zoals U allen weet, culturele instellingen worden momenteel zwaar op de proef gesteld.

EN HOE NU VERDER . . . .

De Stichting Vrienden Theo Swagemakers zal blijven bestaan met behoud van dezelfde doelstellingen.
1. Het onderhouden en beheren van kunstwerken van Theo Swagemakers, alsmede het in bruikleen geven van deze kunstwerken voor permanente en kortlopende exposities.
2. Eveneens het onderhouden en zo mogelijk uitlenen van memorabilia en het uitgebreide archief van de schilder.
3. Financieel ondersteunen van deze taken en activiteiten, mede middels het bijeenbrengen van financiŽle middelen via de Vrienden van het Theo Swagemakers Museum.
Voorlopig zal ik het voorzitterschap van de Stichting Vrienden Theo Swagemakers blijven voortzetten.
In 2007 en 2010 zijn een groot aantal werken door mij geschonken aan Stichting Vrienden Theo Swagemakers.
Uit mijn overgebleven privťcollectie Swagemakers kan de stichting blijvend gebruik maken als bruikleen voor te organiseren Theo Swagemakers exposities.
Wij hopen in de loop van dit jaar een groot deel van de collectie aan een Geregistreerd Brabants museum te kunnen overdragen. Ook in Zeeland is belangstelling voor een klein aantal werken.
We blijven zoeken en dit graag met uw steun, naar een locatie, Museumzaal of andere expositie gelegenheid, waar een dertigtal van de belangrijke schilderijen van Theo Swagemakers, samen met enig atelier meubilair en documentatie een voor het publiek zichtbare en blijvende plaats krijgt.
Het moet toch mogelijk zijn in Nederland, om een geschikte plaats te vinden waar de prachtige werken van Theo permanent tot zijn recht kunnen komen. Suggesties en voorstellen van U stel ik zeer op prijs.
Namens het bestuur en onze vrijwilligers dank ik U zeer voor de vele jaren van belangstelling en uw financiŽle bijdrage.
Deze bijdrage blijven wij vragen aan onze Vrienden en Vriendinnen van Stichting Vrienden van Theo Swagemakers om onze op de toekomst van de collectie gerichte programma’s te kunnen realiseren.
Ook een bijzondere dank aan onze bruikleengevers, die hun kunstwerken van Theo voor korte of langere tijd aan het museum beschikbaar stelden.
Veel dank voor Uw belangstelling en met vriendelijke groeten,

Stichting Vrienden Theo Swagemakers
Louis Moons, voorzitter

 
     
 
 

Theo Swagemakers, Schilder tussen Proza en PoŽzie

 

In december 2003 is de Monografie, geschreven door Frans Duister, uitgekomen.
Deze is verkrijgbaar in het museum of via 
Stichting Vrienden Theo Swagemakers
Antwoordnummer 548    1160 WC Badhoevedorp
e-mail: swagemakersmuseum@quicknet.nl  
Prijs € 32,50 inclusief verzendkosten € 38,50 
Via de boekhandel: ISBN 9062166148