home

THEO SWAGEMAKERS COLLECTIE TE KOOP


Het Haarlemse Theo Swagemakers Museum (kunstschilder 1898-1994) werd begin 2012 na twaalfeneenhalf jaar gesloten.


Stichting Vrienden Theo Swagemakers, beheerder van de collectie van ca. 125 schilderijen / aquarellen, memorabilia en archief, heeft sinds de sluiting van het museum jarenlang gezocht naar een geschikt museum of openbaar toegankelijke instelling, welke de gehele collectie kan overnemen en tentoonstellen. De Stichting heeft ook weer in 2020 en 2021 met diverse partijen in de kunstwereld, zoals musea, kunstinstellingen etc. contacten gelegd om de Theo Swagemakers collectie onder te brengen. Helaas heeft dit niet tot gewenste resultaten geleid.


De werken van Theo Swagemakers staan nu inmiddels 5 jaar voor niemand zichtbaar in depot. De stichting ziet graag dat de kunst van Theo Swagemakers weer onder de mensen komt. Om die reden heeft het bestuur besloten de kunstcollectie te verkopen. Daarbij komt dat de stichting geen inkomsten heeft en de liquiditeitspositie in de loop der jaren flink is afgenomen door de jaarlijkse vaste lasten waardoor de opslag in depot niet lang meer te continueren is.


In april 2021 is er een overeenkomst gesloten met twee professionele partijen in de kunstwereld, namelijk Art & Facts B.V. en MuseumDepotShop om de gehele Swagemakerscollectie te laten beheren en te verkopen.


Mocht u geïnteresseerd zijn in een kunstwerk van Theo Swagemakers, dan verwijs ik u graag naar de websites Collectioneurs.nl en MuseumDepotShop.nl


Voor meer informatie over de collectie van Theo Swagemakers kunt u ook telefonisch contact opnemen of mailen met MuseumDepotshop.


Tel: 085 – 007 42 47
Email: interesse@museumdepotshop.nl

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Vrienden Theo Swagemakers.

Om de uitgaven van de Stichting te beperken heeft het bestuur tijdens een vergadering in 2017 besloten om de vacatiegelden voor vergaderingen voor onbepaalde tijd op te schorten. Omdat de recente activiteiten weer actieve inspanningen van het bestuur verlangt is deze opschorting weer opgeheven.


De jaarcijfers van de Stichting vindt u via onderstaande links:


Voor informatie:
Stichting Vrienden Theo Swagemakers 
RSIN: 8085.85.277
Email : Stg.VriendenTheoSwagemakers@gmail.com