home

Theo Swagemakers Collectie ter overname


Het Haarlemse Theo Swagemakers Museum (kunstschilder 1898-1994) werd begin 2012 na twaalfeneenhalf jaar gesloten.

Stichting Vrienden Theo Swagemakers, beheerder van de collectie van ca. 125 schilderijen / aquarellen, memorabilia en archief, zoekt een museum of openbaar toegankelijke instelling, welke de gehele collectie kan overnemen en tentoonstellen.

Indien u hierin geïnteresseerd bent of geïnteresseerde partijen hiervoor kent, dan vernemen wij dat graag. U kunt ons mailen via onderstaand emailadres.

Recente activiteiten Stichting:

Om de uitgaven van de Stichting te beperken heeft het bestuur tijdens een vergadering in 2017 besloten om de vacatiegelden voor vergaderingen voor onbepaalde tijd op te schorten. De vergoeding van € 250,-- per bestuurder per vergadering (max 4x per jaar) komt door dit besluit voorlopig te vervallen.Hierin wordt dus afgeweken van het beloningsbeleid, zoals nader is toegelicht in het beleidsplan onder het hoofdtuk Financiën.

In september 2017 heeft de Stichting het huurcontract van het pand aan de Stoofsteeg 6 zwart te Haarlem beëindigd. De gehele collectie is momenteel ondergebracht bij een gespecialiseerde kunstopslag te Diemen.

In november 2017 heeft onze Stichting een schenking gedaan van twee schilderijen aan Stichting Amsterdam Museum te Amsterdam. Het betreft een drieluik van de Commissie Sociale Kunstopdrachten Gemeente Amsterdam BKR uit 1966 en een portret van Jan Hageman, voorzitter van de Commissie Sociale Kunstopdrachten Gemeente Amsterdam BKR uit 1971.

De Stichting heeft de afgelopen jaren en ook weer in 2020 met diverse partijen in de kunstwereld, zoals musea, kunstinstellingen etc. contacten gelegd om de Theo Swagemakers collectie onder te brengen. Helaas heeft dit nog niet tot gewenste resultaten geleid. De Stichting blijft zich in 2020 en 2021 hiervoor inzetten en zal o.a. via netwerken in de kunstwereld zoeken naar een goed onderkomen voor de collectie.

Klik hier voor het beleidsplan van de stichting.

De jaarcijfers van de Stichting vindt u via onderstaande links:


Voor informatie:
Stichting Vrienden Theo Swagemakers 
RSIN: 8085.85.277
Email : Stg.VriendenTheoSwagemakers@gmail.com